Xidmətimiz haqqında daha ətraflı

Digər sahələrə aid olan xidmətlərimiz :

 Format + Windows əməliyyat sistemlərinin yazılması və imicinin çıxarılması.

 Antivirus, İnternet Security, Firewall və digər təhlükəsizlik proqramlarının yazılması.

 Server və kompüterlərdə lazımi informasiya məlumatlarının arxiv (backup) edilməsi.

 Əməliyyat sistemlərini və faylları viruslardan təmizlənməsi.

 Proqram təminatlarında və driverlərdə yaranan problemlərin aradan qaldırılması.

 Emaillərin Telefon, Browser və Outlooklara quraşdırılması.

 Emaillərin arxivinin çıxarılması (backup) və geri yüklənməsi (restore) xidmətləri.

 Emaillərin göndərilməsi və alınmasında yaranan problemlərin aradan qaldırılması.

 Telefon, Kamera və İnternet şəbəkə xətlərinin çəkilməsi.

 Şəbəkə avadanlıqlarının qurulması və onlarda olan problemlərin həll edilməsi.

 Kompüterlər arasında ortaq Local paylaşım üçün Sharing diskinin yaradılması.

 Printerlərin kompüterlər arasında ortaq istifadəsi üçün Sharing Printerin yaradılması.

 Printer, Notebook və Kompüterlərin xarab olan detallarının təmiri və ya dəyişdirilməsi.

 HardDisk və USB Flashcard yaddaşlarından silinən məlumatların geri bərpası.